Projektid

Alates 2020. aastast tegutseb Johannes Käisi Selts koostöös TLÜ Eesti pedagoogika Arhiivmuuseumiga.

2019. Piirkondlikud töötoad Virumaal: Johannes Käisi pedagoogilise pärandi lõimimine alushariduse õppekavaga. Töötoas sai õpetaja teoreetilisi teadmisi Johannes Käisi pedagoogilisest pärandist ning praktilisi näpunäiteid sellest, kuidas Käisi pärandit lõimida kehtiva alushariduse õppekavaga. Töötoad lasteaiaõpetajatele viis läbi Aina Alunurm.

2017/18. Võrgustike juhtide arenguprogrammis /”Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine”, Innove/ osalesid JKS juhatuse liikmed Aina Alunurm, Anne Koppel, Kaja Lepik. Koolitajaks: Change Partners OÜ. Lõputöö siin:

Ava PDF

2017. Töötoad õpikäsituse rakendamiseks lasteaias ja koolis käisilikul moel /Innove toel/. Töötoad toimusid Tartumaal teemal kodulugu kui läbiv teema erinevate ainetundide läbiviimisel; Pärnumaal teemal lapsepärane pärand; Tallinnas teemal looduslugu ning Põlvamaal teemal draamaõpetuse kasutamine eesti keele ja kirjanduse õpetamisel. Töötubades osales kokku 91 inimest (planeeritud oli 80).

2016. Johannes Käisi käsikirjaliste materjalide (kuni 900 lk) digitaalne skaneerimine ning skaneeritud materjalide süstematiseerimine /Innove toel/. Tulemus: tutvu pdf-dokumendiga.

Ava PDF

2015. Rännak Käisi radadel. Johannes Käisi 130. sünniaastapäeva tähistamine koostöös Vana-Võromaa Kultuurikojaga. Rännakut vedas Arthur Ruusmaa. Kutse ilmus ka kohalikus lehes, seega olid rännakust osa võtma palutud kõik huvilised.

Rännak Käisi radadel kaart:
AVA pdf

2014. Piirkondlikud seminarid /Innove toel/. Seminarid toimusid Tallinnas ja Võrumaal – teemaks üldõpetus; Pärnumaal – teemaks (rahva)kultuur ning Rakveres – teemaks looduskasvatus. Seminaridel osales kokku 110 inimest.