Projektid

2017/18. Võrgustike juhtide arenguprogrammis /”Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine”, Innove/ osalesid JKS juhatuse liikmed Aina Alunurm, Anne Koppel, Kaja Lepik. Koolitajaks: Change Partners OÜ. Lõputöö siin:

Ava PDF

2017. Töötoad õpikäsituse rakendamiseks lasteaias ja koolis käisilikul moel /Innove toel/. Töötoad toimusid Tartumaal teemal kodulugu kui läbiv teema erinevate ainetundide läbiviimisel; Pärnumaal teemal lapsepärane pärand; Tallinnas teemal looduslugu ning Põlvamaal teemal draamaõpetuse kasutamine eesti keele ja kirjanduse õpetamisel. Töötubades osales kokku 91 inimest (planeeritud oli 80).

2016. Johannes Käisi käsikirjaliste materjalide (kuni 900 lk) digitaalne skaneerimine ning skaneeritud materjalide süstematiseerimine /Innove toel/. Tulemus: tutvu pdf-dokumendiga.

Ava PDF

2014. Piirkondlikud seminarid /Innove toel/. Seminarid toimusid Tallinnas ja Võrumaal – teemaks üldõpetus; Pärnumaal – teemaks (rahva)kultuur ning Rakveres – teemaks looduskasvatus. Seminaridel osales kokku 110 inimest.