Konverentsid

Nov 2020                 Johannes Käisi 135. juubeliaasta konverents on asendatud veebiloengutega (vt: haridusloolise ainese kogumine ja säilitamine)
27.10.2016                Johannes Käisi „Didaktika kümme käsku“. Haridus-  ja Teadusministeerium
19.03.2015                Johannes Käisi Seltsi 25 hariduskonverents. Põlva Ühisgümnaasium
28.11.2014                Kodu, lasteaed, kool – huvitavate võimaluste kasvumaa. Haridus-  ja Teadusministeerium
29.11.2013                Kodu, lasteaed, kool – kultuuripärija kasvumaa. Haridus-  ja Teadusministeerium
30.11.2012                Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes. Hotell Tartu
5.01.2012                  Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes. Hotell Tartu
7.01.2011                  Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus. Hotell Tartu
9.01.2009                  Tund – jäämäe veepealne osa õpetajatöös. 2. Tartumaa Keskkonnateenistus
18.01.2008                Tund – jäämäe veepealne osa õpetajatöös. Tartumaa Keskkonnateenistus
12.01.2007                Mitmekesine õuesõpe. Tartu Ülikooli Õpetajate Seminar
09.12.2005                Johannes Käisi 120. sünniaastapäeva juubelikonverents (koostöös EAPSiga): Haridus uuenduste ja traditsioonide keerises. Tartu Ülikool
04.02.2005                Kodukoht koolielus. Tartu Õpetajate Seminar
28.11.2003                Noorsootöö ja kasvatus. Tartu Õpetajate Seminar
30.11.2002                Klassijuhatajatööst ja klassijuhataja partneritest. Tartu Õpetajate Seminar
08.12.2001                Klassijuhataja roll tänases koolis. Tartu Õpetajate Seminar
02.12.2000                Johannes Käisi 115. sünniaastapäeva juubelikonverents. Tartu Õpetajate Seminar
04.12.1999                Väikekoolid. Tartu Õpetajate Seminar
06.-07.12.1996         Uuendustendentsid ja õpetajakoolitus. Tartu Õpetajate Seminar
13.02.1996                Paul Lehestiku 70. sünniaastapäeva konverents. Põlva
13.01.1996                Johannes Käisi 110. sünniaastapäeva juubelikonverents. Võru
03.12.1994                Mida arvad tänapäeva koolist? Põlva Haridusosakond
11.12.1993                Pedagoogiline päev: J.Käis ja tänapäeva kooliuuendus. Põlva
19.09.1992                Kooliuuendus ja kasvatusprobleemid. Põlva Keskkool
12.01.1991                Johannes Käisi 105. sünniaastapäeva juubelikonverents. Põlva Keskkool