Näitused

2021. a tähistame Võru Õpetajate Seminari avamise 100. aastat. Fotonäitust saate nautida siin:

VOS-100-1921.-2021
Ava PDF

Direktor Johannes Käisi kõne “Meie sihid ja ülesanded” Võru Õpetajate Seminari avamisel 13.03.1921. aastal (ärakiri originaalist tehtud 5.04.1952)

Ava PDF

Võru Õpetajate Seminar 100 tähistamine fotonäitusega (roll-up kaks pannood)

Ava PDF

Pannoo-näitus on eksponeeritud endises Võru Õpetajate Seminari hoones, tänases Võru Gümnaasiumis alates märtsikuust 2021. aastal.

Johannes Käisi Selts

Panoo-näitus Johannes Käisist 2015. aastal

(Johannes Käis – 130).

Panoode ees JKSi juhatuse liikmed läbi aastate.

Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum