Johannes Käisi nimeline preemia asutati Põlva rajooni Ed. Vilde nimelise kolhoosi juhatuse otsusega seoses Johannes Käisi 100. sünniaastapäevaga detsembrikuus 1985.a. Johannes Käisi nimelise preemia statuut on koostatud Paul Lehestiku poolt 1985.a ning seda kaasajastati 2008.a. Aastatel 1985 kuni 1989 tunnustati Johannes Käisi nimelise preemiaga pedagooge kolhoosi juhatuse otsusega.

Alates 1990. aastast Johannes Käisi seltsi loomisega määratakse preemia Johannes Käisi Seltsi ja Peri Põllumajandusliku OÜ poolt ühele pedagoogile Põlva maakonnast ja ühele pedagoogile Eesti Vabariigist. Reeglina määratakse Johannes Käisi nimeline preemia koolis või haridusorganeis töötavale pedagoogile, kes väärib tunnustust oma praktilise tegevusega, on silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamise ja propageerimisega või oma töökogemuste tutvustamisega.

Johannes Käisi nimeline juubelipreemia antakse Johannes Käisi juubeliaastal tegusale seltsi liikmele tema elutöö eest. Johannes Käisi nimeline juubelipreemia anti esmakordselt välja Johannes Käisi Seltsi loomise aastal 1990. Johannes Käisi selts koostöös Haridus-  ja Teadusministeeriumiga tunnustab juubelipreemiaga seltsi liiget Joh. Käisi pedagoogilise pärandi uurimise, rakendamise, tutvustamise vm moel aktiivse tegevuse eest.

Vaatame minevikku!

Johannes Käisi nimelise preemia asutamiskoosoleku protokoll: J.Kaisi-preemia-asutamine.pdf