Johannes Käisi nimelise preemia statuut

Johannes Käisi nimeline preemia määratakse Johannes Käisi Seltsi ja Peri Põllumajandusliku OÜ poolt ühele pedagoogile Põlva maakonnast ja ühele pedagoogile Eesti Vabariigist. Erandid otsustab komisjon. Ühele ja samale isikule korduvalt preemiat ei määrata.

Reeglina määratakse Johannes Käisi nimeline preemia koolis või haridusorganeis töötavale pedagoogile, kes

  • väärib tunnustust oma praktilise tegevusega,
  • on silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamise ja propageerimisega või oma töökogemuste tutvustamisega,
  • on ühiskondlikult aktiivne.