Johannes Käisi seltsi tegevus

Eesmärkide saavutamiseks on seltsi peamised tegevused:

1)    aastakonverentsi ja suvekooli korraldamine,

2)    hariduslooliste näituste, seminaride ja kokkutulekute korraldamine,

3)    haridusloolise ainese kogumine ja säilitamine,

4)    informatsioonilise ja õppematerjali väljaandmine ning kirjastamine, veebilehe haldamine,

5)    füüsiliste ja juriidiliste isikute tunnustamine,

6)    võimaluste loomine ühingu liikmetele osaleda aktiivselt haridusvaldkonna küsimuste lahendamises ja arendada organisatoorset võimekust,

7)    Eesti ja rahvusvahelistes haridusprogrammides osalemine,

8)    koostöö lähedasi eesmärke taotlevate seltside ja asutustega kodu-  ja välismaal,

9)    tuluõhtute ja korjanduste korraldamine ning projekti taotluste esitamine oma põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks ja vahendite leidmiseks.

Johannes Käisi Seltsi tegevuse tulemuslikkus

  • Kultuurhariduslik film “Õpetaja Johannes Käis” Haridusministeeriumi toetusel ja “Tallinnfilmi” teostusel, 1990
https://johanneskais.wordpress.com/elu-ja-tegevus/film-opetaja-johannes-kaisist/
  • Ilmunud on F. Eiseni poolt koostatud/toimetatud raamatud “Koolile pühendatud elu” (1985), “Valik Johannes Käisi töid: Kodulugu, üldõpetus, loodusõpetus” (1989) ,“Isetegevus ja individuaalne tööviis” (1991) ja “Kooli-raamat” (1996; 2004).
  • Johannes Käisi algatatud ja toimetatud metoodiline bülletään “Kooliuuenduslane“ ilmub seltsi ajakirjana 1990 – 2000
https://www.digar.ee/arhiiv/et/kollektsioonid?id=1849
  • Endise Võru Õpetajate Seminari hoonel Võrus (Johannes Käis oli direktor 1921 – 1930) renoveeriti 2005. a mälestustahvel.
  • Koostöös Eesti Pedagoogika arhiivmuuseumiga koostati 2015. a pannoo-näitus (5 tk) Johannes Käisist.
  • Koostöös Eesti Pedagoogika arhiivmuuseumiga digiteeriti 2016. a Johannes Käisi materjale (arhmus.tlu.ee; 18 ühikut, 874 lk):
https://arhmus.tlu.ee/cgi-bin/epam
  • 2018. a novembrikuus ilmus Johannes Käisi käsikirjaline teos “Õpetuse alused ja teed” (kirjastus Studium; koostöös Eesti Alushariduse Juhtide ühendusega):
http://www.studium.ee/kirjastus/component/content/article/75-alusharidus/kaesiraamatud-opetajatele/306-opetuse-alused-ja-teed.html