Üldkoosolek

Johannes Käisi Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku seltsi juhatus vähemalt üks kord aastas.

JKS üldkoosoleku protokollid:

2021 üldkoosoleku protokoll
2020 Üldkoosoleku protokoll
2019 aug üldkoosoleku protokoll
2019 nov üldkoosoleku protokoll
2018 üldkoosoleku protokoll
2017 üldkoosoleku protokoll
2014 üldkoosoleku protokoll
2012 nov üldkoosoleku protokoll
2012 jaan üldkoosoleku protokoll (2011 tegevus)
2011 üldkoosoleku protokoll (2010 tegevus)
2010 üldkoosoleku protokoll (2009 tegevus)

Volikiri üldkoosolekuks (näidis):

Volikiri

Vaatame minevikku!

Johannes Käisi Klubi 28.11.1989.a koosoleku protokoll: Protokoll-nr-1.pdf

Vaatame minevikku!

Johannes Käisi Seltsi 20.02.1990.a koosoleku protokoll: Protokoll-nr-2.pdf