Johannes Käisi Seltsi tegevus- ja majandusaasta aruanded

Tegevusaruanded:

2021 tegevusaruanne (JKS + EPAM + ÜPUI)
2020 TEGEVUSARUANNE (JKS + EPAM + ÜPUI)
2019 tegevusaruanne
2018 tegevusaruanne
2017 tegevusaruanne
2016 tegevusaruanne
2015 tegevusaruanne
2014 tegevusaruanne
2013 tegevusaruanne
2012 tegevusaruanne

Majandusaasta aruanded:

Majandusaasta aruannetega saab tutvuda äriregistri teabesüsteemi kaudu: https://ariregister.rik.ee/