Loading Events

Kutsuma koostööle õpetajaid, kes lõimivad aineid/tegevusi ning väärtustavad kodu-  ja looduslugu.

Kogume parimat praktikat, töölehti ja -kavasid, näidismaterjale, projektitöid jm kodu-  ja loodusloo teemal, mis üldõpetuse ja lõimingu seisukohalt on Johannes Käisi pedagoogilise pärandi vundamendiks.

Hea õpetaja! Kui sul on omanäolisi, hästi õnnestunud või lastele/õpilastele erilist huvi pakkunud tegevusi kodu- ja loodusloo ning üldõpetuse teemal, siis jaga seda meiega. Näidis-/õppematerjalid trükitakse ühtseks vihikuks, osaliselt on (nt interaktiivsed) materjalid kättesaadavad Johannes Käisi Seltsi koduleheküljel. Kaasautorile on näidis-/õppematerjalide vihik kingituseks.

Ootame kaastöid hiljemalt 31. oktoobriks e-posti aadressile: johanneskaisiselts@gmail.com

Järgnevatel aastatel oleme koostamas näidis-/õppematerjalide kogu Johannes Käisi pedagoogilise pärandi lõimimisest riikliku õppekava tegevustega seesugustel käisilikel teemadel nagu töökool ja loov töö, emakeel ja kultuurilugu,  isetegevus (aktiivsuse põhimõte) ja individuaalne tööviis (lapsepärasus) ning haridus ja haritus.